Archive for August, 2012

Google Real Link for greasemonkey

Saturday, August 25th, 2012

This UserScript may disable the Google search rewrite, always showing and using the real, original, direct link URLs, to stop being tracked, also to prevent from using redirected pages that might be temporarily unavailable in some area.

http://userscripts.org/scripts/show/125473

 

A véletlen leállítások megakadályozása windows7 -ben | A shutdown event tracker engedélyezése windows7 -ben.

Thursday, August 9th, 2012

Windows7 start menüben véletlen a shutdown-ra kattintva azonnal leáll a gép, mert nem kér semmilyen megerősítést.

Ez nagyon zavaró lehet, ezért most megmutatom, hogyan lehet bekapcsolni a shutdown event tracker -t, amivel elkerülhetőek a véletlen leállítások.

A shutdown event tracker engedélyezését a group policy editorban tudjuk elvégezni. A group policy editor -t a gpedit.msc -vel tudjuk elindítani.

Ezután a képen látható helyen engedélyezzük a shutdown event tracker -t.

Miután engedélyeztük, a kilépést az alábbi ablakban kell megerősítenünk, így elkerülhetjük a véletlen leállítást:

FAR Manager | FAR Manager SFTP Plugin | FAR Manager compatible sftp server for Android

Thursday, August 9th, 2012

far manager
winscp: scp, sftp plugin for far manager 1.75
netbox: scp, sftp plugin for far manager 2.0
FAR Manager compatible SFTP server for Android

Enable the built-in Administrator account in windows7

Wednesday, August 8th, 2012
net user administrator /active:yes

How to install Certification authority (CA) certificates on Android.

Monday, August 6th, 2012

- Download http://bouncycastle.org/download/bcprov-jdk16-141.jar and place it on $JAVA_HOME/jre/lib/ext/
- download cacerts.bks from android
- import certificates to cacerts.bks
- upload to android

cd /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/ext/
wget 'http://bouncycastle.org/download/bcprov-jdk16-141.jar'

cd /tmp
adb pull /system/etc/security/cacerts.bks cacerts.bks

keytool -keystore cacerts.bks -storetype BKS -provider org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider -storepass changeit -importcert -trustcacerts -alias CACERT -file root.crt

adb shell mount -o remount,rw /system
adb push cacerts.bks /system/etc/security/
adb shell mount -o remount,ro /system

more details: http://wiki.cacert.org/FAQ/ImportRootCert#Way_1:_Android_SDK