Archive for November, 2022

flush nftables configuration

Wednesday, November 2nd, 2022
~# nft flush ruleset

dump nftables configuration

Wednesday, November 2nd, 2022
~# nft list ruleset